Промоция

Нашата промоция се изразява в подарък на еднодневна следсватбена сесия, в удобен и уречен предварително ден между сватбената двойка и фотографите. Времето за сватбена фотосесия е често недостатъчно. Ние предлагаме на нашите младоженци да продължим сватбената им приказка в спокоен и предварително уречен ден от тях, без напрежение и тичане по сватбен график. Ние поемаме заснемането и предоставянето на фотографиите на сватбената двойка, която е избрала нас за заснемане на сватбения ден до края на 2018 година. Тази фотосесия е истински подарък и не се калкулира в цената за заснемане на сватбения ден. Ще се радваме да имате готова концепция за  мястото, начин и логистика за провеждането на сесията или заедно ще плануваме  всичко за този снимачен ден.